Nadstavby

VALNÍKY - oceľové, hliníkové, s plachtou, bez plachty, jednostrané zhrňovačky, trojstranné zhrňovačky

 

 

 

SKLÁPAČE - jednostranné, trojstranné 

 

 

SKRIŇOVÉ NADSTAVBY - chladiarenské s certifikátom ATP, mraziarenské s certifikátom ATP, pekárenské, ľahké hliníkové

 

 

 

KONTAJNERY - naťahovače kontajnerov