ISM PONY FANTASY WIND MASTER 20

ISM PONY FANTASY WIND MASTER 20

Vhodný hlavne pre vozidlá: Avia D, Mitsubishi Fuso C, Nissan Atleon.